“Το Επείγον στην Παιδιατρική”   28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018  Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης