Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής Θράκη 2013

Διαβάστε εδώ για τη συμμετοχή στην “Εκστρατεία προληπτικής ιατρικής Θράκη 2013”.