Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γίνεται εκπαίδευση των πεμπτοετών κι εκτοετών φοιτητών του ΑΠΘ σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Τα θεωρητικά μαθήματα των  πεμπτοετών φοιτητών περιλαμβάνουν συνολικά 156 ώρες διδασκαλίας. Σε εβδομαδιαία βάση είναι 5 ώρες θεωρία και 7 ώρες άσκηση. Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα διδασκαλίας η οποία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα εποπτικά μέσα. Οι φοιτητές του 10ου  εξαμήνου που έχουν την πρώτη τους επαφή με την παιδιατρική, η εκπαίδευσή τους αρχίζει με θεωρία και συνεχίζεται στους θαλάμους  των αρρώστων παιδιών συνδέοντας θεωρία και πράξη. Η επιλογή της ύλης για το 5ο και 6ο έτος γίνεται από το βιβλίο “Παιδιατρική” του Τομέα Υγείας Παιδιού. Η πρακτική άσκηση γίνεται στους θαλάμους, κατά ομάδες, από τους πανεπιστημιακούς και νοσοκομειακούς γιατρούς. Οι φοιτητές συμμετέχουν με προτάσεις τους στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει ότι ο τρόπος και η αιτία της διδασκαλίας και της μάθησης είναι σημαντικότερος του αντικειμένου της. Πρέπει επίσης να μάθει να διερευνά και να υποβάλλει ερωτήσεις, διότι η διδασκαλία και η μάθηση είναι διαδικασία κατά την οποία διδάσκοντες και φοιτητές πρέπει να συναντηθούν στο ίδιο ύψος.

Ανάλογη είναι η εκπαίδευση των εκτοετών φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν καθημερινά στην αντιμετώπιση των περιστατικών στους θαλάμους. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τα περιστατικά, εκπαιδεύονται από τους γιατρούς στη διαγνωστική προσέγγιση, στις τεχνικές και μεθόδους, γίνεται συζήτηση και απαντώνται οι ερωτήσεις τους. Σε μικρές ομάδες γίνεται καθημερινά εκπαιδευτική επίσκεψη «bedside-teaching» ώστε να έχουν τη δυνατότητα να δουν, να ακούσουν και να συζητήσουν περισσότερες περιπτώσεις. Ετσι, έχουν την ευκαιρία άμεσης και συνεχούς παρακολούθησης της πορείας της αρρώστιας των μικρών ασθενών. Δηλαδή, εξετάζουν τα παιδιά, γράφουν τα ιστορικά και προτείνουν εργαστηριακές εξετάσεις, πάντα υπό την επίβλεψη του υπευθύνου γιατρού του θαλάμου. Επιπλέον παρακολουθούν εκ περιτροπής τα γενικά και ειδικά εξωτερικά ιατρεία και τις εξωτερικές εφημερίες της κλινικής. Τέλος, ενθαρρύνονται για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή τους στο νοσηλευτικό έργο, δηλαδή στη χορήγηση φαρμάκων, σε φλεβοκεντήσεις, αιμοληψίες κ.λ.π., πάντα υπό την εποπτεία του νοσηλευτικού προσωπικού. Μέρος της εκπαίδευσης των εκτοετών φοιτητών, εκτός από την κλινική άσκηση, είναι και τα θεωρητικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών την εβδομάδα, με διάρκεια έξι εβδομάδες (σύνολο 210 ώρες), καθώς και η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των γιατρών της Κλινικής (βιβλιογραφική ενημέρωση, διαφορική διάγνωση περιπτώσεων, παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών, video-παρουσιάσεις κ.α.). Οι εκτοετείς φοιτητές σ΄ όλη τη διάρκεια αλλά και στο τέλος του εκπαιδευτικού τους κύκλου υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων τους κατά τις 6 εβδομάδες παρακολούθησης και εκπαίδευσης στην Παιδιατρική. Οι πτυχιακές εξετάσεις των φοιτητών γίνονται γραπτά σε διάφορα θέματα Παιδιατρικής καθώς και με το σύστημα multipe choice (πολλαπλών επιλογών) επιπλέον εξετάζονται προφορικά. Ετσι, στα πλαίσια της μάθησης και της έρευνας ανοίγει η Κλινική τον ακαδημαϊκό της χώρο στους φοιτητές για τη διαμόρφωση υψηλού επιπέδου γνώσεων και κοινωνικής ευαισθησίας.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Η θητεία των ειδικευομένων στην Κλινική μας διαρκεί από 2 έως 4 χρόνια, ανάλογα με την προϋπηρεσία τους και η εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα. Κάθε ειδικευόμενος γιατρός χρησιμοποιεί όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα για τους ασθενείς που παρακολουθεί, πάντα με τη συναίνεση και συμβουλή του ειδικού παιδιάτρου, ο οποίος και προΐσταται του θαλάμου. Επιπλέον συμμετέχει στις εξωτερικές κι εσωτερικές εφημερίες, διεκπεραιώνει πλήρως τα περιστατικά, δίνει τις σχετικές οδηγίες προς τους γονείς και συντάσσει τα ενημερωτικά σημειώματα των εξερχόμενων ασθενών και μαζί με τον υπεύθυνο του θαλάμου κλείνει τους φακέλους για το αρχείο. Συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με βιβλιογραφικές ενημερώσεις κάθε Δευτέρα, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών κάθε Παρασκευή και κλινικοακτινολογικές συναντήσεις, που γίνονται σε συνεργασία με τους παιδοακτινολόγους, την δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα. Παρακολουθεί επίσης κάθε Τρίτη τα μαθήματα υποειδικοτήτων που γίνονται από το ΔΕΠ, τους νοσοκομειακούς γιατρούς ή από προσκεκλημένους Ελληνες και ξένους ομιλητές, και τις συζητήσεις «διαφορικής διάγνωσης» που γίνονται από τον Διευθυντή της Κλινικής κάθε Τετάρτη και από το ΔΕΠ κάθε Πέμπτη. Παρακολουθεί τα ειδικά ιατρεία, συμμετέχει στον έλεγχο και τη θεραπεία των παιδιών και ενημερώνει το αρχείο. Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν την ευκαιρία ελέγχου των γνώσεων τους (self-assessment), με περιοδικές ανά δίμηνο γραπτές εξετάσεις σε θέματα γενικής Παιδιατρικής και υποειδικοτήτων. Επίσης, όσοι από αυτούς το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα ν’ ασχοληθούν σε βάθος με κάποιο ειδικό θέμα (π.χ. διδακτορική διατριβή) και να συμμετάσχουν στα ερευνητικά προγράμματα της Κλινικής. Ακόμη συμμετέχουν με ομιλίες σε σεμινάρια, συμπόσια ή συνέδρια και σε δημοσιεύσεις της Κλινικής.

Οι μετεκπαιδευτικές δραστηριότητες συνίστανται στην παρακολούθηση των ειδικών εξωτερικών ιατρείων της Κλινικής από συναδέλφους άλλων Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας κλπ, καθώς και στην οργάνωση μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων, συμποσίων ή και συνεδρίων, με σκοπό την ενημέρωση για τις εξελίξεις σε παιδιατρικά θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος. Σημαντική είναι επίσης η παρουσία της Κλινικής με σύγχρονες εκδόσεις βιβλίων και συγγραμμάτων.

Οι μετεκπαιδευόμενοι συνάδελφοι έρχονται συνήθως μετά από αίτηση τους και με απόσπαση ορισμένου χρόνου από την Υπηρεσία τους, για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία μιας ή και περισσοτέρων Μονάδων της Κλινικής αλλά και το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 20 γιατροί έχουν μετεκπαιδευτεί για διάστημα από τρεις μέχρι και δεκαοκτώ μήνες. Οργανώνονται μετεκπαιδευτικά σεμινάρια μετά από πρόσκληση και σε συνεργασία με Παιδιατρικές Κλινικές Περιφερειακών Νοσοκομείων και τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Η Κλινική οργανώνει κάθε χρόνο, με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, ένα μετεκπαιδευτικό σεμινάριο το Σεπτέμβριο, στη Θεσσαλονίκη το οποίο απευθύνεται στους παιδίατρους όλης της Ελλάδας. Από το 1989 η Κλινική έχει οργανώσει ετήσια Συνέδρια με τη συνεργασία της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της Bolognia Ιταλίας. Τα παραπάνω Συνέδρια που λαμβάνουν χώρα εκ περιτροπής στην Ιταλία και Ελλάδα έχουν ως αντικείμενο θέματα Πρακτικής Παιδιατρικής.

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Οι διδακτορικές διατριβές ανατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής για τις διατριβές της Ιατρικής Σχολής με τη σύμφωνη γνώμη των μελών ΔΕΠ της Κλινικής σε επιστήμονες που ορίζει ο κανονισμός της Σχολής. Η πορεία της διατριβής παρουσιάζεται ανά 6μηνο στο ΔΕΠ της Κλινικής και αναλύεται η πρόοδος και τα ευρήματα από τον υποψήφιο και τους επιβλέποντες.

Η καθοδήγηση γίνεται από τους επιβλέποντες της τριμελούς επιτροπής.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η πρόσληψη και ένταξη των επιστημονικών συνεργατών γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Κλινικής και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΕΠ της Κλινικής. Τα καθήκοντα του ορίζονται από τον Τομέα, ειδικεύονται από τον Καθηγητή και η απασχόληση του δεν είναι λιγότερη των 24 ωρών εβδομαδιαία και πάντως οι αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τα αριθ. 35, Ν.1268/82 και 80 Ν.1566/85 και αρ. 7 Ν.1966/91, Ν.2517/97 που εξομοιώνονται με του επιμελητές και βοηθούς. Οι επιβλέποντες είναι υπεύθυνοι Καθηγητές – Αν. Καθηγητές στην υπομονάδα των οποίων εργάζονται με κεντρικό έλεγχο από τη Διεύθυνση της Κλινικής.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στην Κλινική υπάρχει 1 προϊσταμένη, 1 υπεύθυνη, 12 αδελφές νοσηλεύτριες, 3 σπουδαστές που ασκούνται από ΤΕΙ και ΙΕΚ. Η εκπαίδευση των νοσηλευτριών γίνεται από τους ειδικούς με μαθήματα και πρακτική εκπαίδευση.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αφορά τους ειδικευόμενους γιατρούς, γενικότερα τους Παιδίατρους ιδιώτες αλλά και νοσοκομειακούς γιατρούς της ευρύτερης περιοχής της Β. Ελλάδος με Σεμινάρια μοριοδοτούμενα, μαθήματα εβδομαδιαία και μηνιαία από τους ειδικούς της Κλινικής με κλινική και θεωρητική διδασκαλία, με τηλεματική επικοινωνία και την ανάπτυξη θεμάτων ανά 2 μήνο.