Ειδικευόμενοι Παιδιατρικής

Παναγιώτα Καίδου

Μαρία Μιχοπούλου

Μαρία Παυλίδου

Βασιλική Κωμαίτου

Ηλέκτρα Τούλια

Νικολέτα Μποζβέλη

Αικατερίνη Βικελούδα

Ιωάννης Λιάλιας

Ελένη Τασίκα

Μαρία Τζέλλου

Δήμητρα Παπακυρίτση

Παρθένα Σαββίδου

Πετρίνα Βάντση

Βικτωρία Ελευθεριάδου