Ειδικευόμενοι Παιδιατρικής

 Ευαγγελία Αργυροπούλου

Πετρίνα Βάντση

Βικτωρία Ελευθεριάδου

Μαρία Ζιάκα

Ελεάνα Κουρουκλή

Ειρήνη Κουτσουρά

Παναγιώτα Κυράνα

Χάρις Λαμπαδά

Χρυσάνθη Μάντσιου

Αναστασία Μουρατίδου

Κωνασταντίνος Τσάκος

Αναστάσιος Βλαδίκας

Σοφία Γκόλα

Κρινιώ Δάνα

Βιολέττα-Μαγδαληνή Δάρδα

Νουρχάν Μπουρμπούν

Ζωή Παπαδοπούλου

Σταματία Πέτρου

Ιωάννης-Ανδράς Πίνας

Αννα Ρούβα

Αικατερίνη Χριστέλια

Ελισάβετ Χωραφά

Ευγενία Ρούκα

Ιωάννης Τσολάκης

Μαρία Φουρίκου

Χιόνια Χαραλαμπίδου

Κωνσταντίνα Χαρίση