Ειδικευόμενοι Παιδιατρικής

Αλίκη Αμβροσιάδου

Πετρίνα Βάντση

Αικατερίνη Βικελούδα

Αναστασία Γελαδάρη

Ευθυμία Γρένδα

Σοφία Ζαγκανίκα

Μαρία Ζιάκα

Παναγιώτα Καΐδου

Βασιλική Κωμαΐτου

Ιωάννης Λιάλιας

Μαρία Μιχοπούλου

Νικολέτα Μπόσβελη

Δήμητρα Παπακυρίτση

Μαρία Παυλίδου

Παρθένα Σαββίδου

Ελένη Τασίκα

Μαρία Τζέλλου

Ηλέκτρα Τούλια

Κωνασταντίνος Τσάκος