Ειδικευόμενοι Παιδιατρικής

 Ευαγγελία Αργυροπούλου

Πετρίνα Βάντση

Ευθυμία Γρένδα

Βικτωρία Ελευθεριάδου

Σοφία Ζαγκανίκα

Μαρία Ζιάκα

Παναγιώτα Καΐδου

Αναστασία Καραγιάννη

Ελεάνα Κουρουκλή

Βασιλική Κωμαΐτου

Ιωάννης Λιάλιας

Δήμητρα Παπακυρίτση

Μαρία Παυλίδου

Παρθένα Σαββίδου

Ελένη Τασίκα

Μαρία Τζέλλου

Ηλέκτρα Τούλια

Κωνασταντίνος Τσάκος