Ειδικευόμενοι Παιδιατρικής – old

Tηλ γραφείου ειδικευομένων, 2310 892484

 


Βλαΐδου Ελένη
e-mail : vlaidou@hotmail.com


Θωμαΐδου Αγαθή-Θεοδώρα
e-mail : agathithom@yahoo.com

Ευσταθίου Νικόλαος
e-mail: nikos.efstathiou@gmail.com

 

 


Ιωάννου Μαρία

 


Ιωσηφίδης Ηλίας
e-mail : iosifidish@hotmail.com

Κοντού Αγγελική
e-mail : angiekon2001@yahoo.gr

 


Νίκα Θωμαΐτσα

 


Ντούλα Σοφία
e-mail : sofiantoula@hotmail.com

 

Σαραντοπούλου Αικατερίνη

 


Στεργιοπούλου
Θεοδούλη
e-mail:

 


Στιλπνοπούλου Δέσποινα

 


Νάκου Βασιλική