Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019

Οι εξετάσεις του Ε ́ έτους της Γ ́ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως έξης:

Πέμπτη 03/10 γραπτά ώρα 13:00 – 15:00

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στα Αμφιθέατρα Α και Β στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχόλης του ΑΠΘ.

Η εγγραφή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν 1/9/2019 στην Γραμματεία της Κλινικής.