Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022

Οι εξετάσεις του Ε΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής  Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

  ΠΕΜΠΤΗ     06/10     και    ώρα       13:00-15:00

 

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στα Αμφιθέατρα Α και Β στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται από 20-30 Σεπτεμβρίου  ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη. Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ, και για τις εξετάσεις ποιου  έτος επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή.