Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Ιουλίου 2022

Οι εξετάσεις του Ε΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής  Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

 ΤΕΤΑΡΤΗ     22/06       και    ώρα        13:00-16:00

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται από 1 Ιουνίου έως 20 Ιουνίου ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη. Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ, και για τις εξετάσεις ποιου  έτος επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή.