Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

Οι εξετάσεις του Ε΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

Τρίτη 28/01 γραπτά ώρα 12:00 – 14:00

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στα Αμφιθέατρα Α και Β στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Η εγγραφή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη.

Η εγγραφή στις εξετάσεις μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com

Από την Κλινική