1ο National Course στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Drive AMS

22-24 Φεβρουαρίου 2024
Grand Hotel Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα