Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Drive AMS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Drive AMS «Με γνώμονα τα δεδομένα, εφαρμογή συμπεριφορικής προσέγγισης αντιμικροβιακής διαχείρισης και παροχής συμβουλών από ειδικούς για την καταλληλότερη χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων στην Ευρώπη» η επιστημονική ομάδα του έργου με επιστημονικά υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ κ. Εμμανουήλ Ροηλίδη οργάνωσε το 1ο National Course στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη από 22-24 Φεβρουαρίου 2024. Συμμετείχαν οκτώ (8) ελληνικά νοσοκομεία σε ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα εφαρμογής συμπεριφορικής προσέγγισης αντιμικροβιακής διαχείρισης στα νοσοκομεία. Οι περισσότεροι από τους >40 συμμετέχοντες ήταν λοιμωξιολόγοι, κλινικοί μικροβιολόγοι, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, νοσηλευτές λοιμώξεων και ιατροί άλλων ειδικοτήτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην διαχείριση των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο.