Χορηγοί Παιδιατρικές Ημέρες 2014

Ευχαριστούμε τους χορηγούς για την ευγενική προσφορά τους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ.

ΕLPΕΝ Α.Ε.

NUTRICIA-MILUPA- NUTRICIA CLINICAL

VIANEX A.E.

VIANEX / SPMSD

CHIESI A.E

GLAXOSMITHKLINE A.E

NESTLE A.E

DEMO A.B.E.E.

FRIESLANDCAMPINA Α.Ε.

ΙΝDERMED