Καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Ιούνιος 2019

Διαταραχές σχετιζόμενες με τη γλουτένη
Διαταραχές σχετιζόμενες με τη γλουτένη
Χρόνια νεφρική νόσος στην παιδική ηλικία
Χρόνια νεφρική νόσος στην παιδική ηλικία
Μεταμόσχευση πνεύμονα στα παιδιά
Μεταμόσχευση πνεύμονα στα παιδιά
Εξανθηματικά λοιμώδη νοσήματα στην παιδιατρική
Εξανθηματικά λοιμώδη νοσήματα στην παιδιατρική