Ασθμα : Η πιο συχνή χρόνια πάθηση στα παιδιά

 

Aντιμετώπιση (μέρος 1ο)

 

 

Αντιμετώπιση (μέρος 2ο)

 

 

“Σχολείο Ασθματος” (μέρος 1ο)

 

 

“Σχολείο Ασθματος” (μέρος 2ο)

 

 

Επίδειξη τρόπου λήψης εισπνεομένων με αεροθάλαμο 1

 

http://www.youtube.com/user/pd3auth#p/u/22/dVHSzqU7DBU

 

Επίδειξη της συσκευής DISCUS

 

http://www.youtube.com/user/pd3auth#p/u/6/vtqrJrOdUw0

 

Επίδειξη της συσκευής TURBOHALER

 

http://www.youtube.com/user/pd3auth#p/u/7/o17Y9VXt2qU