Γραμματεία

Ουραήλογλου Ολυμπιάς

ΕΕΔΙΠ Ιατρικής

Τηλ. (2310) 892481 , 992982
Fax: (2310) 992981

Email : ourail@med.auth.gr