Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος
Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας
Tηλ. 2310.892006
e-mail : antachop@auth.gr

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Κωνσταντίνος Κολλιός
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Νεφρολογίας
Τηλ. 2310.892482
e-mail  kkollios@auth.gr

Φώτης Κυρβασίλης
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
Τηλ. 2310.892499
e-mail: fkirvass@auth.gr

Ιωάννης Ξυνιάς
Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Τηλ. 2310.892481
e-mail : xinias@auth.gr
ReasearchGate

Eλπίδα Χατζηαγόρου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας
Τηλ. 2310.892436
e-mail : hatziahatziagorou@auth.gr

Ηλίας Ιωσηφίδης
Επικ. Καθηγητής Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας
Τηλ. 2310-892486
Αντιγόνη Μαυρουδή
Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
Τηλ. 2310.892434