Ανακοίνωση

Στην Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης παρέχεται διετής εκπαίδευση στις λοιμώξεις για τη λήψη τίτλου εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι παιδίατροι με ειδικό ενδιαφέρον στα σύχρονα προβλήματα των λοιμώξεων. Μπορεί να προέρχονται είτε από θέσεις Ε.Σ.Υ., είτε να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να μην κατέχουν καμία θέση στο δημόσιο. Οι υποψήφιοι επιλέγονται μετά από προφορική συνέντευξη. Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, πατήστε εδώ. Για να μάθετε τις δραστηριότητες της Μονάδας Λοιμώξεων της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., πατήστε εδώ.