3η Πανελλήνια Συνάντηση για την Κυστική Ίνωση

3η Πανελλήνια Συνάντηση για την Κυστική Ίνωση
Η Κυστική Ίνωση στην Ελλάδα σήμερα: Παρόν και Μέλλον
Θεσσαλονίκη 06-07 Ιουνίου 2014
Δείτε εδώ το πρόγραμμα.