20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Θεσσαλονίκη, 12/03/2011
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
(300 αναμενόμενοι συμμετέχοντες)
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ