Όραμα και αποστολή μας είναι:

Eπιδίωξη της Κλινικής μας είναι η ανακούφιση του πόνου του άρρωστου παιδιού και της οικογένειάς του από ιατρούς που προσπαθούν «μη μεθ’ ηδονής προς χρήματα βλέποντας και περί την δόξαν»

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Νοεμβρίου 2019

Κατεβάστε τα αρχεία για το 2ο εξαβδόμαδο 2019 – 2020

Δείτε την καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Ιούνιος 2019

Δείτε την καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Φεβρουάριος 2019

Ενημέρωση Φοιτητών