Όραμα και αποστολή μας είναι:

Eπιδίωξη της Κλινικής μας είναι η ανακούφιση του πόνου του άρρωστου παιδιού και της οικογένειάς του από ιατρούς που προσπαθούν «μη μεθ’ ηδονής προς χρήματα βλέποντας και περί την δόξαν»

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Δείτε την καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Ιούνιος 2019

20 – 21 Σεπτεμβρίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

Κατεβάστε το πρόγραμμα για τις Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου 2019 – Στ΄ έτος

Κατεβάστε το πρόγραμμα για τις Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου 2019 – Ε΄ έτος

Ενημέρωση Φοιτητών